Spoločnosť ATT INVESTMENTS umožňuje výkup drahých kovov i kameňov. Vykupujeme
tiež zlomkové zlato. Túto službu môžu využiť klienti spoločnosti i ľudia, ktorí k nám prídu
prvý raz. V prípade, že chcete výkup svojho zlatého, strieborného či platinového zliatku alebo
diamantu, obráťte sa na nás telefonicky (+420 776 834 788) nebo e-mailom (info@att-
investments.eu) a dohovorte si osobné stretnutie.