Obyčejné modré regály a na nich 4 600 tun prutů 24karátového zlata v celkové hodnotě 156 miliard liber. Vítejte v trezorech Bank of England, které se nachází pod centrálním Londýnem.

Bank of England je centrální bankou Velké Británie. Založena byla Skotem Williamem Patersonem s cílem stát se vládní bankou, a to už roku 1694. Ve stejném roce začala banka vydávat i první anglické bankovky. Její sídlo se původně nacházelo nad antickým Mithrasovým chrámem u Walbrooku (Mithras byl mimo jiné bohem obchodu), v roce 1734 se však přestěhovala do současné lokality na Threadneedle Street.

Nedávno jídelna, dnes sklad zlata

Jednou z úloh centrální banky je správa zlaté rezervy, a té má, zdá se, Velká Británie požehnaně. Kde přesně se zásoby zlata nachází, banka nezveřejňuje. Je totiž jasné, že by i přes přísná bezpečnostní pravidla, která tu panují, mohly lákat řadu nenechavců. Ví se jen, že na trezor byla přestavěna stará klenutá jídelna hluboko pod ulicemi hlavního města. A kde se tato informace vzala? Na stěnách jednoho z trezorů jsou stále viditelné plakáty z čtyřicátých let, z doby, kdy byla tato místnost využívána právě k těmto účelům. Plakáty zachytily fotoaparáty novinářů, které banka čas od času za dohledu do trezoru pustí.

Klíč na tři stopy

Za druhé světové války se právě v těchto prostorách nacházely protiletecké kryty pro zaměstnance. Stěny jsou proto zesíleny, aby vydržely i případný bombový útok. Jinak není na hale na první pohled nic výjimečného. Zlato je uloženo v jednotných modrých kovových regálech proložených dřevěnými policemi a místnost osvětlují jasné zářivky. K odemknutí dveří slouží klíče dlouhé tři stopy (přes 90 cm).

Cihla s majitelem

Všechen cenný kov, který se ve skladech Bank of England nachází, však nepatří Velké Británii. Své zlaté zásoby tu mají nejen všechny země patřící do Commonwealthu (Austrálie, Kanada, Indie a další), ale i jiné státy Evropy. Například Rakousko má v Bank of England uloženo 95 % zlatých rezerv. Své zlato tu ukládají také organizace, které jsou nazývány bullion banks (soukromé banky pracující s fyzickým prutovým zlatem).

Jméno majitele je vždy vyraženo přímo na zlaté cihle, aby nemohlo dojít k záměně. Tím se banka liší od jiných institucí, které nabízejí úschovu zlata. Konkrétní cihlu či prut, které si v Bank of England majitel uloží, si také vyzvedne.

Zlaté zásoby zemí k lednu 2017 (v tunách):

  1. USA (8 133,5)
  2. Německo (3 374,1)
  3. Mezinárodní měnový fond (2 814)
  4. Itálie (2 451,8)
  5. Francie (2 435,8)
  6. Čína (1 842,6)
  7. Rusko (1 715,8)
  8. Švýcarsko (1 040)
  9. Japonsko (765,2)
  10. Nizozemsko (612,5)

Zdroj: Statista.com