NA ZELENÝ ČTVRTEK VÁM PŘINÁŠÍME ČLÁNEK VELKÉ OSOBNOSTI NAŠÍ FIRMY. KRÁSNÉ SVÁTKY VÁM VŠEM.
Celá moje práce je službou lidem přijde doba, kdy lidé poznají, jak dobrou službu jste jim poskytli“

LUDMILA HULANOVÁ 7.POZICE

Moje začátky v ATT

V roce 2015, po osmnácti letech práce ve stavební spořitelně a pojišťovně, po mnoha změnách v obou oblastech, po všech důchodových reformách a snaze klienty zabezpečit na jejich zasloužený odpočinek, jsem si uvědomila, že všechny návody na divukrásné výnosy v důchodu selhaly. Začala jsem tedy hledat jiné možnosti, jakými byly například investice do fondů. Úskalím jsou zde však časté opakující se krize, které vždy klienty vynesou na vrchol, ale posléze ztrácí při poklesu a čekají další období na návrat svého vkladu. Ano, je možné s akciemi obchodovat, ale ne slepě důvěřovat obchodníkovi a nechat své peníze bez dohledu po dlouhou dobu. Zde je naopak třeba své investice pečlivě sledovat, mít zkušenosti a informace a rychle reagovat na vývoj trhu. A ani to mnohdy nestačí k optimálnímu udržení investice. Udělala jsem si průzkum svého kmene klientů a zjistila, že většina z nich není příliš nakloněna riziku a chce mít, jak se říká, „své jisté“ doma.

Kdo hledá, najde! Potkala jsem kolegu, Martina Červencla, a ten mě seznámil se zlatem. Tuto myšlenku jsem přijala, ale téměř nic jsem o zlatu nevěděla. Začala jsem se více zajímat a hledat informace. Martin mě dlouho přemlouvat, abych se účastnila SOP -setkání obchodních partnerů. Téměř po roce jsem souhlasila a jela na moje první SOP do Vinařství „U Kapličky“. Toto setkání pro mě znamenalo zcela zlomový a zásadní obrat v dosavadní práci. Našla jsem řešení pro klienty z hlediska krátkodobé i dlouhodobé rezervy, které má opravdu smysl. Z počátku, až do období mezi 3. a 4. pozicí, jsem pracovala sama, bez týmu. Byla jsem úspěšná a prací jsem se bavila. Později mě oslovily kolegyně, které viděly úspěch a zatoužily pracovat se mnou. Na mojí první dovolené s ATT v Bulharsku jsme s Mirkem Zadákem vytvořili příkladové studie, jak budovat tým, které stále používám. Tam jsem si uvědomila, jak úžasné možnosti mám, a současně je mohu nabídnout dalším obchodním partnerům, kteří se dříve nebo později setkají se stejnými problémy, jako jsem měla sama. Oslovila jsem řadu kolegů z oboru, kteří se stali se mými dobrými přáteli a dobrými obchodníky v ATT.

Plánování je základ každého podnikání.

Neumím si žádnou moji práci bez plánování představit. Plánování je součástí mého života, mojí rodiny, mého podnikání i volného času.

Je však rozdíl mezi dobrým plánováním a běžným plánováním. Od toho se odvíjí i samotný úspěch. Naplánovat si práci správně není lehká věc. Snad každý se potýká s plánováním a dodržováním svého plánu a současně i jeho kontrolou. Chtěla jsem umět dobře plánovat, protože to bylo pro mě zcela zásadní. Účastnila jsem se každé příležitosti, jak se plánování naučit. Vše funguje jako výchova dětí v rodině. Mluvit a poučovat můžete stále, ale hlavní je váš vlastní příklad. Důležité je uvědomit si, že fungují jednoduchá, jednotná životní pravidla v osobním i pracovním životě.

Dobře propojit osobní i pracovní čas je důležité pro každého z nás, tím i pro klienty a obchodní partnery. Vyrovnaný lídr znamená spokojený klient a obchodní partner v týmu.

Je důležité nejen naplánovat, ale poručit si a jít, poté dodržet daný plán, kontrolovat svůj plán, počítat výsledky a znát svá čísla, pracovat s nimi krátkodobě i dlouhodobě. Každý náš cíl musíme umět rozdělit na roky, měsíce, týdny, dny a jednotlivá pracovní setkání. Kontrolou zjistíme, zda jdeme podle svého plánu, zda je plán reálný a jak jej naplňujeme. Musí to být pro nás radost, ne bič. Jedině tak nás bude práce naplňovat a bude pro nás potěšením.

RODINA

Mít dobré rodinné zázemí je pro mě velmi důležité. Jsem vdaná třicet osm let a s manželem se známe čtyřicet dva let. Mohu s obdivem říct, že naše soužití je den ode dne hezčí. Vztah je velmi křehká věc a musí o něj pečovat obě strany. To platí v manželství i v obchodu. Pokud ve vztahu vše neladí, jak by mělo, vždy hledám chybu nejdříve u sebe a potom na druhé straně. Pokud začnu hledat chybu jen na druhé straně, naruším vztah nedůvěrou, začnou námitky… a už to jede. Každý děláme chyby, nikdo z nás není dokonalý. Malým žertem a dobrou náladou se vyřeší mnohé, a ještě může být veselo. Umět se zasmát sám sobě a odpustit druhým je můj postoj.

PRODUKTY

V každé firmě je důležité mít dobrý produkt. Dobrý produkt však neznamená dobrý a zaručený prodej. Obchodování se musíme učit. Pro mě je nejlepším učitelem praxe, práce v terénu. Četnost schůzek nás naučí obchodu. Jak říkal můj dědeček: „To nic, ještě stokrát si to zopakuješ a po stoprvní to budeš umět.“ Z toho vyplývá, že trpělivost růže přináší! V tom vidím celé kouzlo umění obchodovat. K tomu všemu musím především já chtít a dokázat. Pokud nechci, žádná síla se mnou nepohne. Je to tak?

Produkty v ATT řeší klientovy základní potřeby – zabezpečení rodiny, dětí, důchodu, vytvoření rezervy a pojištění pro nečekané události. Zcela zásadní pro naši práci je, aby jak obchodní partneři, tak i klienti pochopili, co je zlato, co pro ně znamená, co jim může přinést. Stále je před námi velký kus krásné práce na dlouhou dobu. Lidé si po léta zvykli na papírové peníze a úrokový výnos, nežli na zlato a uchování hodnoty peněz. Se širokou produktovou řadou v ATT máme co nabídnout. Není na trhu žádná jiná firma s tak širokou nabídkou a nastavenými pravidly kariéry.

Naše práce nabývá většího rozměru, nezapomínáme-li na servis a následnou péči o klienta. Spokojený klient se rád vrací a s důvěrou nakoupí. To je moje pracovní vize.

„Chceš uskutečnit své sny? Probuď se!“

SLUŽBA A ROLE KOMODIT

Celá moje práce je službou lidem a obchodním partnerům. Není to služba otrocká, ale radostná. Základní rozdělení trhu je finanční trh, trh s nemovitostmi a komoditní trh. Tak by měl mít i každý z nás rozdělené své osobní finance a majetek. Jednoduše řečeno, komodity do života každého z nás patří. Víte tedy, že každému uděláte jen dobře jeho nákupem v ATT. V životě každého člověka jsou chvíle, kdy se má dobře, ale také přijdou chvíle, kdy je hůř, a nikdo neví, kdy mu může právě zlato pomoci. Ta doba přijde. Lidé poznají, jak dobrou službu jste jim udělali.

ÚSPĚŠNÁ OBCHODNÍ SCHŮZKA

Úspěšná obchodní schůzka je taková, která udělá radost oběma stranám. Je to pro mě zcela zásadní postoj při obchodním jednání. Nejdříve začínám rozhovorem s klientem o jeho možnostech, přáních, potřebách, záměrech, době realizace a účelu. Hledám řešení v souladu s klientem a jeho přáním a potřebou. Jakmile vyřeším jeho potřebu, klient je spokojen, doplním informaci o firmě a zjistím, zda jsou ještě další nezodpovězené otázky.

Důvěra a spokojenost klienta je pro mě na prvním místě v každém obchodu.

VZDĚLÁVÁNÍ

Vzdělávání je součástí mého života. Učím se celý život, tento proces nelze zastavit. Je pravdou, že každý z nás dává oblasti vzdělávání více či méně času. Vzdělání je bohatství, které doceníme až ve vyšším věku.

Vzdělaný národ se nedá pokořit. Ví, co je svoboda, a umí si svobody vážit a bojovat za ni.

„Chléb a hry.“ Nespokojí se pouze s tím, co se mu nabízí, plný nákupní košík a zábava, obrazně řečeno. Ztrácí tak svoji svobodu a stane se otrokem zdánlivých výhod.

„Kdo je moudrý? Kdo se učí od každého.“

„Musíš se mnoho učit, abys poznal, že málo víš.“

OBCHODNÍ TÝM

Nyní vidím, že byla chyba začít budovat tým až v období mezi 3. a 4. pozicí. Pravdou je, že jsem si chtěla trochu odpočinout a pracovat si jen tak sama bez starostí. Jakmile jsem však poznala firmu ATT z blízka a uvědomila si možnosti, které se mi servírují přímo na zlatém podnosu, musela jsem s tímto úžasným, jednoduchým a fungujícím programem seznámit i své kolegy. To teprve nastala ta správná jízda a zábava. Mám ráda lidi a mám radost z jejich úspěchu. Těší mě, že jim mohu pomoci a následně je pro mě velikou hnací silou jejich úspěch. Práce v týmu má úžasnou moc. Když mi není zrovna dobře, když mám starosti, v pracovním týmu zapomenu zcela na vše a žiji tou danou skutečností s klientem a obchodním partnerem. Prostě zapomenu na nemoc, starosti, špatnou náladu a rázem je ze mě jiný člověk. Zcela to mohu přirovnat k herci na jevišti, přesně tak si připadám. Prostě je to hra, zábava, povzbuzení, jiný, krásný svět, který mě naplňuje.

Tým je místo, kde se učíte od druhých. Stále se máme co učit od sebe navzájem. Největší síla je, když se z obchodních partnerů stanou přátelé.

Přátelé jsou ti vzácní lidé, kteří se tě zeptají, jak se mi daří, a počkají i na odpověď.

SEDMÁ POZICE

Je to krásná pracovní cesta. Ve všech mých předchozích obchodních aktivitách jsem se měla velmi dobře, ale to jsem netušila, že to nejlepší na mě teprve čeká v ATT. Za pět let sedm nádherných dovolených v zemích, kam bych se jistě nevydala. Vždy by bylo třeba něčeho jiného, rekonstrukce domu, pořídit nový plot atd. Nejkrásnější na těchto dovolených je, že jsem je mohla sdílet kromě svých kolegů i se svým manželem.

Na těchto nádherných dovolených si uvědomíte mnohem více než krásu přírody. Širokou duši našeho majitele Mirka Zadáka. Vždyť by nás vůbec nemusel rozmazlovat drahými dovolenými, vysokými provizemi. Obdivuji jeho povahu, široké srdce, nesobeckost, přejícnost a radost darovat. Je to obdivuhodné. To jsem si znovu uvědomila, když jsem 28. 1. 2021 v den narozenin mé nejmladší dcery odjela nádherným černým Mercedesem GLC. Je to nádherný pocit, který neumím popsat, ale cítím obrovskou vděčnost a obdiv velké osobnosti Mirka Zadáka. Je mi velkým vzorem a učitelem.

Na jedné z mých procházek lesem jsem si představila, jaké to bude, až budu na 7. pozici. Viděla jsem se, jak štěstím vyskočím s pocitem, že mám hotovo! Jenže jak se tato 7. pozice přibližovala a tým se krásně rozrůstal, dopadla na mě skoro tíseň a odpovědnost za ostatní v týmu. Najednou jsem si uvědomila obrovskou práci, kterou mám před sebou. Zatím to byla práce s lehkostí, radostí a nadšením. Vlastně proč ne, radost, lehkost a nadšení budu mít stále, jen musím přidat více zodpovědnosti, organizace a plánování. Takže stále to stejné, co dělám, jen s velkým, báječným týmem.

A to je přece krásná práce, která mě čeká a nenechá mě myslet na to, že mi přibývají léta a jsem babička! Je to úžasná energie, která je mým hnacím motorem.

MÁ VIZE ATT INVESTMENTS

Stále říkáme, že máme málo času, ale žijeme tak, jako bychom ho měli nazbyt.

Chci, aby moje práce pro mě byla radostí, abych uměla tak dobře hospodařit s časem, aby vše, co dělám, bylo pro mě a můj tým lidí kolem mě radostí, jež vede k úspěchu.

„Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou“.

V ATT je vše vymyšleno, vše funguje a postupně se stále zdokonaluje. Není tedy nic jednodušší, než to dělat tak, jak to dělají ti úspěšní. Učit se od druhých, nerozkazovat, ale povzbuzovat. Nehroutit se z omylu, ale vzít si ponaučení.

RADY A VZKAZY

Neztrácejte čas!

Neztrácejte čas přešlapováním na místě. Hledáním stále lepší, výhodnější, výnosnější příležitosti!

Stále si říkám, proč jsem tuto práci poznala až po tak dlouhé době, osmnácti letech ve finančních službách. A když jsem ji poznala, proč jsem z počátku nepracovala jako nyní? Člověk ztratí mnohdy mnoho času váháním a setrváváním ve svých stereotypech, naučených a zajetých kolejích. Nechce se mu věci měnit. Jenže si neuvědomuje, že právě tato změna mu přináší to nejlepší. Neumí se v dané chvíli rychle rozhodnout a vidět tu správnou cestu.

To se stalo mně!

Proto neotálejte, nepřešlapujte na místě a pojďte si za svým cílem. Navíc je to neocenitelná příležitost právě v současné době, kdy se nám otevírá trh a zajištěná práce v něm na více jak deset let.

Podle mého názoru není takzvaná silná nebo slabá vůle. To, co je v nás silné nebo slabé, je motivace, která uvádí naši vůli do pohybu.