INTERVIEW S LÍDREM: LUDMILA HULANOVÁ

Jaká vedla cesta k otevření regionálního centra Příbram?

Týmu šikovných obchodních zástupců z Příbrami a okolí se začalo dařit a poznali, že se jim ukazuje nová cesta v jejich pracovní kariéře s výtečným zázemím v ATT.

I pro mne bylo otevření nového obchodního místa řešením, jednak z časového hlediska, ale především vytvořením důstojného místa pro uzavírání obchodů, setkávání se s klienty, předávání zboží včetně dalších služeb a široké nabídky ATT.

Jak funguje místní tým a jaká je jeho síla?

Místní tým jsou zkušení obchodníci. Svým klientům chtějí nabízet komplexní řešení včetně uchování hodnoty jejich majetku. Pro mnohé je ATT novou cestou v jejich kariéře, pokračováním jejich obchodní i pracovní budoucnosti.

ATT dává jasnou budoucnost všem, kdo chtějí vidět a slyšet.

Jaké produkty vidíte v této oblasti jako klíčové?

Rychlým a bezpečným řešením pro klienty je kupní smlouva „Zlato s jistotou“. Ovšem komplexní řešení situace každého klienta a jeho budoucnosti v souvislosti s odchodem na zasloužený odpočinek je „Postupný nákup kovů“. Každý, kdo se chce na svoje úspory v budoucnu spolehnout, volí zlato. Prostě uchovatel hodnoty, ochrana majetku na prvním místě.

Jaké konkrétní cíle si v novém showroomu dáváte?

Rozšířit náš tým o nové tváře. Máme hodně rozjednaných osobních jednání, část řešíme formou inzerce a přímým oslovením kolegů z finančního sektoru, ale i klientů. Chceme plně využít krásného zázemí pro setkávání s klienty i novými obchodními partnery. Příbramský okres je veliký, je zde veliký potenciál a možnosti k dobrým obchodům.

Těším se na tuto novou oblast, nové klienty a nové obchodní zástupce. Cílem naší práce je spokojený klient i obchodní zástupce.

Současná situace je nám a našemu oboru podnikání příznivě nakloněna, stačí jen využít vše, co se nám nabízí. Najít si cestu ke klientům a udržet si s nimi stále živý obchodní vztah. Toto vidím jako zásadní pro naši práci – spokojený klient, který se k nám bude znovu vracet.