V některých kulturách je zlato jedním z klíčových prvků významných svátků a slavností.

Už i sám pojem zlaté barvy je úzce spjatý s pojmem zlata jakožto prvku. Při pouhém pomyšlení na zlatou barvu se nám tato myšlenka často spojí se vznešeností, majestátností, extravagancí, přepychem atp.

Po celá tisíciletí byl zlatý kov uctíván a nejednou byl příčinou krvavých bitev. Používal se také v malbách a při tvorbě ornamentů, aby zvýšil jejich hodnotu respektive význam.

V některých kulturách je zlato jedním z klíčových prvků významných svátků a slavností. Ve východních kulturách zlatý kov dodnes tvoří integrální součást příznivých událostí, jakými jsou svatby či jiné sváteční události. Zlato zosobňuje jak cenný dar, tak i posvátné rituály. Napříč celou jižní Asií se zlato vyskytuje na svatebních šatech nevěsty i ženicha.

Lidská fascinace zlatem je stará jako lidstvo samo. Tento vzácný kov po dlouhá tisíciletí stáčel pozornost mnoha a mnoha lidí. Starověké říše vzkvétaly, když vlastnily zlato. Války vznikaly za účelem zmocnit se zlata nepřítele. A různí hledači pokladů propátrají mnohdy celé životy ve snaze nalézt svůj vysněný zlatý poklad.

Co všechny ty lidi ke zlatu vlastně táhne: Jsou tak fascinováni tímto kovem anebo jen jeho jedinečnou barvou?  Těžko říci. Zdá se, že pojmy zlata coby hmatatelného prvku i coby jedinečné barvy jsou vzájemně propojené, přičemž jeden umocňuje druhý a naopak. Pojem zlaté barvy je úzce spjat s pojmem zlata jakožto chemického prvku. Když pomyslíme na zlatou barvu, podvědomě si ji spojíme s tímto cenným kovem, který je symbolem úspěchu a blahobytu.

Výměšek bohů

Autoři publikace „Gold: Nature and Culture“, kunsthistorička Rebecca Zorachová a filmový kritik Michael Phillips Jr., píší, že v oblasti jihoamerických And byly výrazné, zářící, třpytivé a blýskající se barvy tradičně považovány za posvátné.

Zlato bylo a stále ještě je v mnoha kulturách světa spojováno se světem bohů a náboženskými představami. Některé kultury spojovaly zlato dokonce s tělesnou činností bohů. Například staří Aztékové zlato nazývali „výměškem bohů“. Inkové mu pro změnu říkali „sluneční pot“. Ve starověkém Egyptě bylo zlato považováno za „maso či tělo bohů“. Napříč nejrůznějšími kulturami šlo v případě zlata vždy o posvátný prvek.

Zlato však bylo též hojně dáváno do souvislosti se zdravím a medicínou. Staří čínští alchymikové v naději na prodloužení délky svého života pili nejrůznější elixíry s přídavkem zlata, polykali malé zlaté plátky a používali nejrůznější zlaté náčiní, jimiž své transformace posilovali. Ještě v 19. století se zlata používalo při léčbě nejrůznějších chorob, kupříkladu příjic, chorob srdce, neštovic i melancholie. I dnes se uvádí, že zlaté sloučeniny mají například protizánětlivé účinky.

Pastva pro oči

Jednou z velkých předností zlata je bezesporu jeho neměnnost v čase. Zlato je totiž imunní proti zubu času a ani po tisíciletích nepřichází o své kvality. Nemění se, nekoroduje. A jeho blyštivá podoba leckdy vzbuzuje dojem, jako by uvnitř žhnulo. Tuto vlastnost oceníme třeba při prohlížení pozlacených středověkých rukopisů či pravoslavných ikon. Zlato jakoby dodává vyobrazeným postavám transcendentálních kvalit a tyto postavy pak budí dojem, že vyzařují a pozorovatele povznášejí.

Zlatá barva způsobuje, že se má oko tendenci pohnout se. Zlatý lesk evokuje dojem pohybu, podobně jako když teče voda. Obecně lze konstatovat, že lidské oko zaujme v podstatě jakýkoli povrch, který se vlní a blýská.

Voda je symbolem života. Kde je voda, tam je život. Původ zlata bývá v různých kulturách světa často dáván do souvislosti se sluncem. A poněvadž slunce umožňuje růst, zlato je dáváno do spojitosti s veškerými věcmi, které rostou a prosperují.

Vzbouzeč emocí

Lidský zrak umí rozlišit obrovský počet barevných odstínů. A mnohonásobně víc barevných textur. Různé barevné textury poutají různé lidské emoce lépe než pouhé barvy. Obsahují totiž daleko víc informací než víceméně obyčejné barvy. Demonstrovat to lze prakticky na dvou obrázcích, z nichž na jednom je vyobrazena textura kožešiny medvěda hnědého a na druhém jen naprosto stejná hnědá barva. Když se podíváme na obrázek s barevnou texturou, s největší pravděpodobností si okamžitě představíme, že se díváme na medvěda. V druhém případě nikoli. Evoluce nás zdá se naučila rozpoznávat především různé barevné textury, než jen obyčejné barvy. K podobnému efektu dochází, když se díváme na různé barevné prsteny, z nichž jeden je zlatý. Ten určitě okamžitě upoutá naši pozornost. Převyšuje totiž všechny ostatní tím, jak se blýská.

Hypnotizující povrch

Naprostá většina korporací využívá podobných genetických algoritmů, zakódovaných v našem mozku, při tvorbě reklam. Zaměří se na určitou barevnou texturu plus na související emoce, které chtějí, aby zákazník zažil. Pochopitelně v souvislosti s prodávaným výrobkem či značkou. Jde o poměrně mocný nástroj manipulace s lidmi. Například: Určitá firma si přeje přenést na zákazníky představu, že je její výrobek hebký a teplý. S velkou pravděpodobností se v reklamě objeví obrázky, vyvolávající pocit hebkosti, jako třeba heboučká králičí srst, peříčko apod. A pro pocit příjemného tepla se objeví třeba obraz žhavých uhlíků v zimě či příjemný západ letního slunce. Podobným způsobem se navozují i emoce spojené se zlatem.

Symbol úspěchu

V antickém Římě i ve středověké Evropě existovaly zákon proti přepychu, zakazující lidem nosit příliš mnoho zlata či dokonce nenosit ho vůbec. Výjimkou byli členové tzv. urozených rodin.

Většina známých společností lidských dějin si zlata cenila a investovala do něj. Také v dnešní popkultuře se muzikanti mnohdy zlatem chlubí. Vysílají tím skrytou zprávu, že jsou dobří v tom, co dělají, a že se jim podařilo nahromadit velké jmění. V mnohých jazycích existuje spojitost mezi slovem pro zlato a slovem pro peníze. V čínském jazyce, který do dnešní doby nepřestal užívat ideografického písma, je pro peníze i zlato stejný znak.

Zlato zůstává i v moderní době součástí důležitých náboženských i jiných rituálů. Zlato najdeme v papežských klenotech i na věžích a báních sakrálních staveb různých církví po celém světě.

Také vítězům sportovních her, nejen těch olympijských, se udělují zlatá ocenění. Dostávají je kupříkladu držitelé Nobelových cen, Oskarů, Emmy apod. Všechna tato ocenění přitom pojí jedna a táž idea: vzácný zlatavý kov symbolizuje vzácnost talentu vítězů různých soutěží.

Psychologicky vzato by z toho šlo vyvodit, že je zlato i barvou motivace. Tak co, jste dostatečně motivováni i vy?

Zdroj: W4T.CZ