ING. ARCH. VÁCLAV ŠLAPÁK

Osobní značka je předpokladem, aby vám klient důvěřoval

NAŠEHO ZAJÍMAVÉHO PARTNERA VYZPOVÍDAL LONI I NÁŠ SVĚT:

Vaším oborem je „Budování osobní značky“ a na SOP jste měl velmi zajímavou přednášku. Můžete nám vaši inspirující práci přiblížit?

Klienti si mě vyhledají, abych jim pomohl budovat si značku, zvýšit jejich byznys, zlepšit sebeprezentaci, nebo jim pomohl vyřešit nějaký problém. Ohledně značky obvykle očekávají prezentaci na sociálních sítích a marketingovou strategii.

Už na prvním setkání jsou překvapeni, že začneme u sebepoznání. Mým záměrem je probudit jejich vnitřní touhu poznat, kdo jsou, kým chtějí být, jaké mají hodnoty a jak využívat své talenty. A mnoho dalšího. Pomáhám jim odkrývat jejich vnitřní zlato a diamanty, protože mnoho lidí hledá poklady jinde, než by měli. A také nastartovat první změny pro práci na vnitřních i vnějších překážkách budování značky.

Teprve potom vytvořím tu správnou strategii, ať už online, nebo offline. To je má práce.

Připomíná mi to milé překvapení krásných finalistek MISS ČR 2020, které začaly na školení „Osobní marketing“ hledat i vnitřní krásu ženy.

V našem světě poradců ATT si každý umíme představit, že se staneme vyhledávanou značkou a doslova si budeme vybírat své klienty. A spolu s tím prožívat stavy flow, mít radost z práce, využívat potenciál a být úspěšným partnerem.

Jaké bylo vaše první setkání s ATT Investments, co vás přesvědčilo o výhodnosti spolupráce?

Mé první setkání proběhlo s manažerkou Janou Chlandovou, u které jsem vnímal nadšení a radost z práce v ATT. Požádal jsem ji hned o zprostředkování schůzky s majitelem. Mé druhé setkání rozhodlo, že se stanu obchodním partnerem. Asi nepřekvapím, že Miroslav Zadák vás umí získat a všechno vám připadá hned tak jasné a snadné. Sdílím s ním řadu hodnot od aktivity, rozvoje, úspěchu, ale i odvahy čelit nepřízni osudu. Skvělá akce ATT „Barokní noc“, kde jsem poznal tým Českých Budějovic, potvrdila, že je to má cesta.

Jak vidíte současnou roli komodit v našich životech?

Neustále mě překvapuje, jak rychle se komodity staly významnou součástí mého života. Už delší dobu jsem pro tuto chvíli dozrával, a to díky svému synovi Vaškovi, který je také partnerem ATT a významným lídrem komunity zabývající se tradingem a finanční gramotností. Poznal jsem skvělý tým mladých podnikatelů, kteří se nebojí myslet a jednat svobodně.

Do té doby jsem byl podnikatelem, který své finance svěřil do rukou odborníků, finančním konzultantům a bankám. A nikdo z nich nemluvil o komoditách.

To chci předávat dál svým klientům a otevřít jim oči, protože zapomněli na skutečné hodnoty komodit a svobody.

Která část ATT produktové řady vás nejvíce oslovila?

Produktová řada je o možnostech řešení potřeb klienta. Chci přinášet hodnoty, poznat klienta a překonávat jeho očekávání. Jako trenér často slyším: „Potřeby, to je jasné, na ty se ptám.“, ale ve skutečnosti se moc lidí neumí ptát a jen mluví o empatii.

Klient, který je finančně gramotný, obvykle chce přímý nákup. Klienta s termínovanými vklady osloví Zlatá jistota, a pro ostatní mám také možnosti PNK. Ideální jsou kombinace.

Máme atraktivní nabídku, a to nemluvím o krásných špercích, mincích, vzdělávání a přístupu poradce.

Máte nějaký zajímavý vzdělávací záměr v návaznosti na ATT?

Mým záměrem je vytvořit společně s panem Zadákem, a určitě i dalšími partnery, online vzdělávací portál a umožnit každému se vzdělávat ve finanční gramotnosti v širším kontextu, než jsou komodity. Od obchodu, osobnostního rozvoje a brandingu. Chceme nabídnout nejen e-learning, ale i online webináře a sdílení best practice úspěšných. A to nejen poradcům, ale i klientům. Máme velké plány.

Jaké jsou vaše konkrétní cíle v ATT a čím jich lze dosáhnout?

Mým cílem je v roce 2020 postavit funkční tým a věnovat se přímému obchodu, abych poznal produkt i trh. Mám velkou radost, protože se i můj další syn Honza stal partnerem, a rád bych mu něco předal ze sebe. Vizí je dosáhnout vyšší pozice a mít showroom.

Přitahuje mě i rozvoj komoditního specialisty. Musím také efektivně sladit práci v ATT s mým dalším podnikáním, od vzdělávání dospělých, koučování, online projektů, ale i kybernetickou bezpečností.

Pojďme propojit váš vzdělávací byznys s ATT. Co byste doporučil či poradil našim partnerům?

Jděte více do hloubky sebepoznání a sebeuvědomování, probuďte své talenty, vášně a skrytý potenciál. Najděte vlastní DNA a staňte se tím transparentnějším a opravdovějším člověkem. Značkou, která vzbuzuje důvěru. A uvidíte, jak se to ve vás všechno probudí, nasměruje a celkově se uvolníte.

Znovu si projděte své vize, záměry, cíle a strategii. Uvidíte, že až najdete ty správné cíle a ten nejlepší důvod, stanou se pro vás naléhavou prioritou a budete se jim chtít každou chvíli věnovat.

Najděte vnitřní překážky, dogmata, vzorce chování a stereotypy, které vám brání žít plný život, být úspěšnými a prožívat vše s lehkostí a radostí.

Ten, kdo na sobě pracuje, ví, o čem teď mluvím, a moc dobře si uvědomuje, že je to náročná práce.

Osobní značka je předpokladem, aby vám klient důvěřoval, a to vám pomůže poznat jeho hlubší potřeby, priority, ale i problémy. Nenabízejte, uspokojujte potřeby.

Potřebujete se také učit online sebeprezentaci a její možnosti. A to jsou další výzvy ke změnám.