MŮJ PŘÍBĚH ANEB VYZNÁNÍ

ZAČÁTKY ČI PROČ A JAK

O tom, jaké byly mé začátky ve společnosti ATT Investments, jsem se, myslím, zmínil již v minulých rozhovorech, jež byly otištěny v Našem světě dříve. Dnes bych se s vámi rád podělil o to, proč jsem spojil svůj profesní život s touto společností a jak k tomu došlo.

Celý život jsem pracoval v obchodě a v marketingu, v rychloobrátkovém spotřebním zboží a ve finančním sektoru. Od „píky“, od pozice referenta, až po generálního ředitele. Většinu času v různých manažerských funkcích. Po celou tu dobu jsem vždy dostával nabídky od head-hunterů a když jsem zaměstnání měnil, vždy to pro mě byla výzva, ale vždy to byla konkrétní nabídka výběrového řízení tzv. „z venku“, od někoho jiného.

Teprve když jsem ukončil mé působení jako generální ředitel a po čase, když jsem cítil, že odpočinek se pomalu měnil v „nicnedělání“, jsem si po dlouhé době začal vybírat já sám. A chtěl jsem si vybrat dobře!

Šel jsem na to racionálně, jak mám ve zvyku. Aby to byl segment s dlouhodobou obchodní perspektivou, aby to bylo zboží, které klienti opravdu potřebují a nebyl to obchod jednorázový, ale s možností obchodů opakovaných, nebo dokonce pravidelných. A aby tento obchod vyžadoval dobrou práci s klientem a péči o něj, což mám rád a preferuji to.

A také aby příslušný trh nebyl relativně početně omezený, jako např. telekomunikace nebo energie, plus aby ten tržní segment nebyl již obsazený a „rozebraný“ konkurencí – prostě aby ten produkt byl pro naše klienty relativně nový a objektivně potřebný.

A tato kritéria splňovaly KOMODITY!

A jak jsem se dostal k ATT? To už tak složité nebylo. Vybral jsem několik důvěryhodných firem v oboru drahých kovů a jen pár v oboru drahých kamenů (tam jich tolik důvěryhodných zase nebylo) a zadal další kritéria. Klientské podmínky – nejen ceny, ale i dodací podmínky a obchodní podmínky v celku; produkty – jak jsou schopny uspokojit potřeby klienta; organizace a způsob práce s obchodní službou firmy a – samozřejmě – i provize, jejich výše, výpočet a vyplácení.

Jak se říká „podtrženo a sečteno“ – vyšla mi z toho společnost ATT Investments.

A jaké bylo mé překvapení, když jsem zjistil, že jejím majitelem a „šéfem“ je pan Miroslav Zadák, se kterým se již x-let znám!!!

Ale to už by byl zase jiný příběh…

SEDMÁ POZICE:

I ve společnosti ATT Investments jsem začal tvořit klientské portfolio i svůj tým od samého začátku. Neměl jsem žádný kmen klientů z jiného oboru, ani jsem nedostal žádné klienty „do vínku“. Ani jsem po nikom nezdědil tým, či jeho fragmenty.

Zmiňuji to jen proto, že jsem důkazem, že TO JDE! Když se chce a, samozřejmě, je i trochu štěstí. Na klienty i na kolegy v týmu! Ale bez trochy štěstí to prostě v životě jde vždy o něco hůř.

V listopadu 2020 jsem se kvalifikoval do 7. kariérní pozice. Až do nedávna tím formální kariéra člena obchodního týmu v naší společnosti končila. Já jsem to ale za svůj finální cíl již od samého počátku nepovažoval a v našich rozhovorech s mým sponzorem Mirkem Zadákem jsem se s tím nikdy netajil. Ano, je to jeden z postupných cílů. Je to důležitý milník na cestě, ale ta cesta vede podstatně dál!

Mým cílem je vytvoření „soutýmí“ (vysvětlení: dvě a více soch je sousoší, tak dva až tři týmy je analogicky soutýmí!) se základnami ve dvou až třech regionálních centrech/ kancelářích, o které bych se staral spolu s kolegou, či kolegy z týmu, nebo rodiny. Prostě taková malá „skorofirmička“ v náruči společnosti ATT Investments.

Je to smělý cíl? – Určitě! Ale reálný. Předpokládám, že mi dáte za pravdu, když si myslím, že k tomu mému výše zmíněnému cíli vede cesta minimálně stejně dlouhá, jako byla ta od mého začátku v ATT po 7. pozici. Tak jsem si to alespoň naplánoval, k tomu jsem dospěl v našich diskusích s mým leaderem Mirkem a to jsem nakonec před dvěma lety na Letní manažerské škole – mimochodem, vřele doporučuji!!! – spočítal s kolegou Fandou Ondřichem. Tehdy jsme to s Františkem nad sklenkou čiré pramenité vody „hodili na papír“. Ten svůj plán – dva listy prodiskutované s Mirkem Zadákem pod tureckým sluníčkem a s jeho poznámkami – mám ve svém šanonu „ATT“ a občas si ho zkontroluji.

Je tam naplánovaná 7. pozice = konec 2020 až 1.Q./2021. Tak zatím se daří plán plnit.

MÁ VIZE ATT INVESTMENTS:

Mou soukromou, nebo spíše týmovou vizi jsem vám právě popsal. I o budoucnosti celé společnosti ATT Investments mám představu. A můžeme tomu říkat i vize. Nechci parafrázovat Libuši s jejím: „Vidím firmu velikou, jejíž sláva hvězd se bude dotýkati…..“. Vlastně to by mohl být dobrý námět na manažerskou školu! Ale teď opět vážně.

Směrem ven, k trhu, by to měla být renomovaná, důvěryhodná a uznávaná společnost. Neoddiskutovatelný lídr na trhu! S nejlepšími klientskými podmínkami a s kvalifikovanými obchodními partnery, kteří klienty informují pravdivě, úplně a nic nezamlčují. Společnost, která je vždy a ve všech oblastech o krok před konkurencí!

A směrem dovnitř společnosti bych rád viděl společnost se zcela transparentními podmínkami, jež jsou nejlepší na trhu. Společnost, jež si nade vše váží svých obchodních partnerů, protože lidé, to je to nejcennější, co společnosti našeho typu mají. A zároveň bych rád v té vizi viděl týmy motivovaných a loajálních (to zdůrazňuji!) obchodních partnerů. Můj výrok „… rýče, tyče, biče a olejovky…“ byl už citován mockrát. A kazí to dobrý dojem nejen konkrétního kolegy, ale i celé společnosti.

Ale rád bych viděl i společnost s konzistentními a stabilními rozhodnutími, kde smlouvy, ale i jen vyřčené a dané slovo platí. Kde jsou jasná pravidla a korektní vztahy v celé struktuře obchodní služby. Vertikálně i horizontálně.

V obou směrech – vně i dovnitř, by se dalo pokračovat do větších a větších detailů… Prostě, mou vizí je společnost uznávaná veřejností, klienty i konkurencí. Vyhledávaná všemi, kdo chtějí ochránit své peníze a majetek. Ale i všemi, kteří chtějí svůj profesní život spojit se stabilní společností, jež jim vytvoří téměř neomezené možnosti a spolehlivé zázemí!

ZÁVĚR

Mám pocit, že od lehkého tónu jsem se dostal nějak moc „do vážna“. Neměl bych skončit nějakým burcujícím zvoláním? Něco jako „Budiž světlo!“, „Lidé, bděte!“ nebo „Nepřátel se nelekejte a na množství nehleďte!“

Ne?

Tak alespoň „Pevné zdraví všem a hodně úspěchů!!!“