TOP FIREMNÍ AKCÍ LOŇSKÉHO ROKU BYLA BEZESPORU POVEDENÁ LMŠ NA BOŽSKÉ KRÉTĚ.

AKCI PRO NÁŠ SVĚT KOMENTOVALA ŠÉFKA ATT VZDĚLÁVÁNÍ LÍVIA KMEŤOVÁ:

Aténska škola, obraz – mimoriadne živelný. Obnovil ducha antickej tradície a potvrdil, že filozofický a myšlienkový presah veľkých mysliteľov nikdy nevymiera.

Práve tento myšlienkový presah ma inšpiroval tak silno, že sa v mojej mysli zrodila „ATTÉNSKA ŠKOLA“. V spojitosti s Krétou mi to prišlo ako príjemné spojenie. V skutočnosti sa ukázalo, že to bol viac než dobrý nápad.

Aká bola „ATTÉNSKA ŠKOLA“…? Viedol nás Zeus (teda majiteľ), tak fenomenálna… Pretože i grécki bohovia sa mohli slobodne vyjadrovať, plakať, smiať sa, a mali dovolené i presadzovať svoj vlastný názor. Nezainteresovaný si teraz kladie otázku, čo sa tam vlastne dialo…? takže poďme od začiatku…

V deň príchodu sme zistili, že vieme byť rýchli, vieme pracovať pod tlakom a niektorí dokázali i využiť čas o.i. na kúpanie a slnenie. Večer bola Rošáda a nám sa narodilo šesť pracovných tímov:

„PTOLEMYHO UČEDNÍCI“

„ARCHIMEDES“

„NEZDOLNÍ“

„RAFAELOS“

„EUKLIDOVI DĚTI“

„DEMOKRAT TÝM“

Predpokladám, že už tu ste našli filozofiu manažérskej školy; robiť veci, ktoré majú zmysel, logiku a sú navzájom prepojené. Áno, na manažérskej škole všetko so všetkým súvisí, ako vo filozofii… Každá úloha má presný smer, vedie k cieľu, a ten je: sebavedomý, charizmatický, láskyplný, samostatný, pokorný, energicky nabitý a….ATT pozitívny jedinec.

Aby to celé fungovalo, mali sme hranice pre správanie vymedzené tzv. Pravidlami správania na LŠ.

Vždy ráno 7,15 sme sa s radosťou stretávali na rozcvičke, ktorá stále končila plavbou v mori. Po ťažkej noci to u mnohých bola záchranná akcia, aby sa zobudili a začali fungovať. Od manažéra sa však očakáva pozitívny postoj a proaktivita, a rozcvička to celé vyriešila.

Dopoludnie to bola vždy práca v kongresovom centre, ktoré sme mali vyhradené len pre seba. Začínali sme dobrou náladou, pretože tímy mali pre nás ranné správy, resp. úsmevné zhrnutie predchádzajúceho dňa. Boli vždy iné, nápadité, tvorivé a mnohokrát i náročné na rekvizity. Tu sme videli ako v tíme spolupracujú, kto je rodený režisér…, ale i to, kto ním chce byť a musí sa ešte veľa učiť. Odmena bola totiž spravodlivá: potlesk, úsmev a radosť zo strany divákov.

Najdôležitejšou časťou bolo dopoludnie, ktoré bolo pod taktovkou L&M (Lívia & Miroslav). Aktivity zamerané na osobný rozvoj. Veľmi náročná časť pre obe strany, kouča i hráča. Mnohé výpovede boli veľmi intímne v tom, že sme postupne otvárali vlastné 13. komnaty… Najdôležitejšie bolo to, že sme to robili dobrovoľne, a to je pre mňa najväčšia odmena absolventov „Atténskej školy“. Áno, práve tak sa rodia silné osobnosti a lídri. A nám sa to podarilo.

Nemôžme vynechať rozvoj manažérskych a obchodných zručností, ktoré boli na programe temer vždy, keď sme sadli k nejakému stolu…

Teambuildingové aktivity boli spojené s Gréckom: Olympiáda a Poseidoniáda. Treba oceniť, že organizátori týchto disciplín nezabudli na nič od slávnostného otvorenia s fakľami, až po medaily. Tí, ktorí práve nereprezentovali tím, vzorne povzbudzovali a niektorí i zabezpečovali pitný program, keďže bolo dosť teplo… Najväčšiu radosť sme mali asi vtedy, keď za organizačný tím športoval majiteľov otec „Mirko Zadák st.“ & táta & děda o.i. Skvelý človek.

Niekto práve skonštatoval, že sme sa len hrali… A má pravdu! Hrali sme sa, pretože hra odzbrojuje, rúca bariéry, spôsobuje radosť a uvoľnenie, a čo je najdôležitejšie, hra nás veľa naučí… A o to celý týždeň šlo. Naučiť sa aktívne počúvať všetkými piatimi rovinami bolo fakt náročné. Zvlášť u tých, ktorí rozprávajú veľa a radi skáču do reči. Naučili sme sa, že tričko životných zručností treba oprášiť a na niektorých zručnostiach zapracovať, napr. plánovať, organizovať, rešpektovať názor iných…, nebyť direktívny, naopak byť užitočný tímový hráč.

I napriek tomu, že hotel mal vlastné divadlo, spoliehali sme sa sami na seba. Zažili sme večer Thálie, spoznali sme Homéra, Ezopa i jeho bájky, z ktorých sme do života dostali priehrštie ponaučení.

Naučili sme sa tancovať Zorbu, teda originálne grécke tance. Jeden večer sme sa dostali na samotný OLYMP a doteraz mám „husinu“ z veľkoleposti večera. Myslím, že pre každého z nás vniesol do života pečať nezabudnuteľného zážitku. Vynikli tu všetci zainteresovaní – režisér, dramaturg, scenárista, kostyméri, zvukári i samotní herci. V ten večer sa stalo i niečo nečakané… Bohovia sa zbláznili. No, stáva sa aj v lepších rodinách…

Posledný večer Oldies párty. Vystúpili Olivia Newton John a John Travolta, skupina Boney M, skupina KISS, zatancovali sme si Macarenu… Prosto diskoshow, ako má byť.

Atténska škola, to nie je len práca, ale aj oddych. Absolvovali sme dva fantastické výlety. Ostrov Santorini (zo súostrovia Santorini), pre nás perla v Egejskom mori, ktorej sme sa mohli dotknúť nielen pohľadom, ale i vlastnými nohami… Skvelé, veľkolepé, fenomenálne… Skrátka, treba vidieť. Druhý výlet loďou, to bola lagúna Balos s výstupom na modlitebňu a samozrejme i kúpanie v samotnej lagúne, ale aj ochutnávka krétskeho vína a olejov… A prirodzene i nákup darčekov s tým spojených.

Z môjho pohľadu to bola skvelá škola, opäť iná, opäť lepšia. Narodili sa tu skvelí lídri a z ulít vyšli ATT pozitívne osobnosti. Som šťastná, pretože ďalšie školy nebudú len o pár nadšencoch, ale o tímoch.

Letná manažérska škola je živý organizmus, o ktorý sa treba starať už teraz… Ako?

1, Buďte zvedavá/ý, pýtajte sa tých, ktorí boli, aké to bolo, čo zažili.

2, Plňte si s nami svoje ciele prostredníctvom vyhlásených súťaží od 1.10.2020 – do 30.7.2020.

3, Buďte ATT proaktívni – buďte všade, kde je ATT.

4, Robte veci deň za dňom, nie raz – za čas.

Na záver : „ĎAKUJEM“ všetkým účastníkom „ATTÉNSKEJ ŠKOLY“ za silu každého dňa, ktorú zo seba odovzdali, a prajem všetkým plnohodnotný život v plnom zdraví.

A …teším sa na každého z Vás !

Vaša Lívia

Tu sú odpovede na otázku : „Čo Ti dala Atténska škola“:

Sebepoznání, pouto, týmovost a 3 kg navíc.

Poznání.

Mně dala škola to, že jsme dobrý kolektiv a výborná parta. A jsem chlap a stýská se mi po všech, hlavně po mých kočičkách z týmu.

Otevřela mi novou životní cestu, príma dimenzi zázrakú v tomto divokém světě. Hlavně nový cíl a cestu k němu s úžasnou partou lidí a firmu, která je jedinečná.

Zlato.

Sebapoznanie a poznanie iných pri práci v tíme.

Kréta ze mě udělala zase věřícího člověka. A hodně jsem si sáhl do své duše a do svědomí. Vrátil jsem se spokojený a šťastný.

Dobrá loď, správný kurz a je tam dost místa pro všechny!

Víra.

Dobití baterie.

Myslím, že všichni jsme se vzájemne nabili pozitivní energií. A já se ujistila, že mám více věřit sama v sebe a začít se mít ráda.

Dala mi energii a chuť do života a práce.

Naděje.

Energii a vnitřní sílu, nadšení a naději. A nejen, že to sama cítím, ale i vysílám.

Souhra s vlastním týmem.

Energie.

Radost.

Abych se konečne začala věnovat sobě.

Přátelství, očištění duše – krásné vzpomínky.

Energie, život, naděje, znamení, co dál.

Nové poznání sebe, větší pouto a rozrostla se mi má rodina.

Přátelství, důvěru, respekt, poznání, snaha brát každého, jaký je.

Hrdost, radost, pýcha, přátelství, láska, vášeň, život, respekt, vize, energie, zdraví, víru v Boha, sebe, nás, budoucnost, klid na duši, slzy radosti i vítězství.

Energie, přátelství, hrdost, láska, štestí.

Nových priateľov, energiu, sebalásku, 1 000 tréningových jednotiek, pocit, že nie sme sami a dokážeme si navzájom pomôcť. Šťastie, vieru a nezabudnuteľné zážitky.