S růstem úrokových sazeb centrálních bank a zdražováním úvěrů a půjček budou akciové sázky stále složitější. Akciové trhy už pozvolna klesají. Navíc zvyšování úrokových sazeb se odrazí také v postupném poklesu cen dluhopisů. Za této situace bychom se podívali po bezpečných aktivech. A tím nejviditelnějším je zlato. To už přestalo vyfukovat svou bublinu, která se nafoukla během poslední krize. Důležité však je do zlata investovat na dlouhé období – alespoň 10 let, aby se investor vyhnul vrtkavosti cen zlata v čase. Celý článek: