Troja objevena díky výkupu zlata

Určitě jste ve škole učili o starořeckých eposech Ilias a Odyssea, jejichž děj se točí okolo dobývání města Trója a cesty jejích hrdinů domů. Dlouho se mělo za to, že se jedná pouze o antickou literární fikci, a to až do doby, kdy město Tróju vyhrabal zpod mnoha metrů nánosů zeminy německý badatel Heinrich Schlieman (1822–1890).

Byl to velmi zajímavý člověk. Pocházel z chudých poměrů a vlastní pílí se prováděním nejrůznějších obchodů domohl obrovského jmění. V době zlaté horečky v Kalifornii si dokonce ve městě Sacramento otevřel banku (jednalo se pouze o jediný pult v nějaké kůlně) – zde vykupoval od zlatokopů zlato za nejvyšší možné ceny nebo zlato přijímal do úschovy na nejvýhodnější úroky. Onemocněl však tyfem a malárií, a proto se v roce 1852 musel vrátit zpět do Evropy. Takto získaný majetek používal na výzkumy dějin antického Řecka (nejenom tedy na objevení Tróje). Celý článek na :