Přelomová ATT dovolená v Bulharsku. Interakce našich lídrů opět posunula naši firmu o krok dále. Vznikly příkladové listy, které změnily průběh SOP a přinesly nový vítr do našich plachet.