V ROCE 2020 BYLO FIREMNÍCH AKCÍ Z POCHOPITELNÝCH DŮVODŮ JEN POMÁLU. TA V ČESKÉM KRUMLOVĚ SE BUDĚJOVICKÉMU CENTRU OPRAVDU PODAŘILA SE VŠÍM VŠUDY.

BAROKNÍ NOC NA ZÁMKU V ČESKÉM KRUMLOVĚ SPOLEČNĚ S ATT INVESTMENTS – propojení trvalých hodnot

Festival komorní hudby Český Krumlov – Barokní noc na zámku Český Krumlov® 2020

Čím těžší je břímě vlády, které spočívá na bedrech velkých pánů při spravování jejich zemí, tím více osvěžení a obveselení potřebují. Protože všechna jednání, jak vladařů, tak soukromých osob, spolu musí být v harmonii, musejí být i jejich zábavy knížecí. A nelze vždy zábavy spojené s jistými výdaji… míti velkým pánům za zlé.“

(Julius Bernard von Roh, Úvod do vědy o ceremoniích velkých pánů, 1729).

Dovoluji si malé úvodní slovní antrée, abychom pochopili proč, a abychom byli schopni se zastavit a přenést se do doby dávno minulé a pochopili smysl.

Podařilo se nám navázat spolupráci s Nadačním fondem Festivalu komorní hudby v Českém Krumlově a byli jsme partneři Barokní noci. Této spolupráci předcházela velká podpora ředitelky nadace paní Hany Pelzové, bez jejíž náklonnosti by nebylo možné námi navrhovaný scénář vůbec realizovat. K této spolupráci by ale nemohlo dojít bez souhlasu a významné podpory majitele naší firmy pana Zadáka. Na celé této spolupráci je sympatické vnímání a harmonie pohledu na trvalé hodnoty a respekt k nim. Vedení festivalu se snaží uchovat trvalé hodnoty prověřené časem, jde o hodnoty kulturní a muzikální. Firma ATT má stejné poslání, uchování trvalých hodnot, respekt k nim a pochopení.

Barokní noc na zámku Český Krumlov propojuje v jednom večeru škálu výrazových prostředků 18. století. Od pouličních výstupů commedie dell´arte, přes barokní zpěvy, tance, operu a dobové zábavy, až po aranžmá květin i pokrmů a zahradní iluminace s barokním ohňostrojem. Jde o harmonické propojení smyslů a prožitků, hravosti a fantazie, je to touha historické věrnosti ozdobená tvůrčí realitou současnosti. Barokní noc není pouze historicky věrnou kopií. Snaží se současné diváky vtáhnout do mnohovrstevnatého barokního světa, udělat z nich přímé spoluúčastníky 17. a 18. století. Barokní noc tradičně začíná na druhém nádvoří zámku a po celou dobu pobytu v těchto prostorech je divák provázen postavami v barokních maskách, pouličními barokními atrakcemi, barokní hudbou a barokní operou. Program v Maškarním a Zrcadlovém sále je postaven na kontrastu dvou světů, bujarosti a rozpustilosti. Plášťovou chodbou se pak diváci přenesou na iluminovanou zámeckou zahradu, kde večer vrcholí barokním ohňostrojem. To je pouze malá ochutnávka zážitků, které tu na diváka čekaly.

V tomto kontextu byla velmi příjemná skutečnost, že firma ATT procházela velmi decentně jako zlatá nit celou touto událostí, na každém kroku s ní byl divák v kontaktu, na každém kroku byl na ni divák upozorněn a v průběhu večera se s ATT potkával v podobě nás, těch, kteří pro ATT pracujeme, a v podobě šperků, investičního zlata, mincí, rubínů. Vyhlášení šťastlivce a předání diamantového šperku bylo v režii samotného Apollóna, který jej přivezl ve zlatém kočáře.

Prezentace ATT, jako jediné komerční firmy na této akci, spočívala v tom, že bylo možné komunikovat a oslovit návštěvníky Barokní noci pozvánkou k účasti na Barokní fortuně, kde šťastlivec těchto večerů mohl získat diamantový šperk věnovaný ATT.

ATT dalo tímto propojením najevo, že si váží a ctí časem prověřené trvalé hodnoty, má k nim respekt, a tím dává najevo svou důvěryhodnost.

S radostí bych chtěla na tomto místě poděkovat všem spolupracovníkům za jejich nadšení při přípravě a uskutečnění této spolupráce, zejména v průběhu samotné Barokní noci. V dnešní době je takový přístup vzácným jevem – o to více si toho vážím. Stejné poděkování patří majiteli ATT za důvěru a podporu, protože z mého pohledu je důvěra velmi vzácné koření.

Carpe Diem

Jana Chlandová – regionální centrum České Budějovice