JAROSLAV VAŠKO. 6. POZICE. Interview s brněnským lídrem.

Klíčem je budování reprezentativních poboček

Šestá pozice znamená být už jen jeden krůček od vrcholu. Jaké jsou to pocity a jaká cesta k tomu vedla?

Příjemný pocit je, když vidíte, že jdete správným směrem. Současně však vidíte velký závazek ke svému týmu, který se výrazně podílel na této, dnes to snad mohu říci, úspěšné cestě. Zároveň určité uspokojení, že svou troškou přispívám obchodním partnerům v mém týmu, aby této pozice rovněž dosáhli.

Cesta, vzhledem k mým šedinám, byla dlouhá, avšak z hlediska historie firmy poměrně krátká (první krok – oslovení Mirkem Šestákem, druhý krok – podepsání smlouvy o spolupráci, třetí krok – 100% důvěra ve firmu ATT … a jejího majitele Mirka Zadáka, čtvrtý krok – obchod a budování týmu, pátý krok – 100% mého času firmě ATT … – 6. pozice), nicméně objektivně musím přiznat, že spravedlivá.

Pravdou však je, že tímto moje cesta, aspoň doufám, nekončí. Poslední krok, který je přede mnou, je ten nejtěžší.

V ATT jste už řadu let a jste jedním z nejzkušenějších obchodníků. Jak vnímáte růst firmy v čase a co jsou klíčové body pro naši budoucnost?

Pravdou je, že mně roky ubíhají rychleji, než bych si přál. K firmě ATT jsem nastoupil 12. 11. 2015. Začínali jsme v pronajaté kanceláři, kde školení zabezpečoval Mirek Šesták. Tým se nám dařilo budovat, z mého pohledu, pomalým tempem. Nabídka našich produktů byla skvělá, obchodovat zlato, brilianty … v restauracích se nám nějak nedařilo. Zásadní změna nastala, když majitel firmy Mirek Zadák zariskoval a zajistil pro brněnský region kamenné regionální zastoupení v Brně. Velmi krátká doba ukázala, v kombinaci s příchodem nových velmi schopných obchodníků v čele s Hanou Resovou, jak skvělé to bylo rozhodnutí.

Jsem přesvědčen, že toto je jeden ze základních klíčových bodů, v rámci rozhodnutí majitele firmy – budovat reprezentativní pobočky v silných obchodních regionech po celé ČR a na Slovensku.

Nedílnou součástí je proces vzdělávání, a to od „mateřské školky“ – oslovení, domluvení schůzky, vedení schůzky a její uzavření, doporučení, dosledování, budování týmu, znalost produktů, atd. až po „vysokou školu“ – komoditní specialista, manažerská škola a další vzdělávání, včetně vzdělávání samostatného.

Jsem přesvědčen, že naše firma je jedničkou na trhu komodit, a to jsme teprve na začátku celého procesu. S potenciálem OP, skvělým klientským servisem, nevšedním zázemím, produktovou řadou a velkorysostí majitele firmy si menší cíl nedovedu představit.

V Brně se stále něco děje a celý místní tým dostal k užívání nové, nádherné prostory. Jak jste se zabydleli a jaké možnosti brněnská vila přináší?

Na jaře letošního roku jsme se přestěhovali do nových reprezentativních prostor s překrásným výhledem na „brněnské moře“. Na lepší prostředí a zázemí se každému zvyká snadno a rychle. Dnes již máme vše na „svém“ místě a činnosti probíhají tak, jak mají – každý den schůzky, nejméně 1x v týdnu informační semináře, podle potřeby produktová školení. Jsem přesvědčen, že přivedením klienta či potenciálního OP na brněnskou vilu tato za nás udělá 50% naší práce.

Když shrnu základní skutečnosti – nové prostory, ojedinělá produktová řada, podmínky práce pro OP, servis klientům atd., mohu s klidným svědomím říci, že pobočka v Brně nám všem přináší takřka neomezené možnosti v našem podnikání.

Jaké je vlastně kouzlo úspěchu brněnské party?

Dobrá spolupráce dílčích skupin (lídrů), i když musím přiznat, že bych ji rád viděl mnohem propracovanější – možná chci moc při poměrně značném počtu osobností – více jak 300 obchodních partnerů.

Dobrý systém práce – víme, jak pracovat, abychom dosáhli požadovaného výsledku, avšak občas uděláme krok tam, kam bychom neměli. Jak říká Mirek Zadák: Chci-li někam dojít, nesmím udělat krok stranou a už vůbec ne zpátky.

Většina lídrů se ztotožnila s následující větou: Nenecháme se nikým a ničím zastavit na stanovené cestě k cíli, který „přijde“ dříve, nebo později.

Na závěr vás poprosím o vzkaz do naší sítě pro naše obchodníky, klienty, či úplné nováčky, kteří právě zvažují spolupráci.

Nenechme si proklouznout příležitost mezi prsty – možná otřepané sdělení, které si můžete ověřit jedině tak, že se příležitosti chopíte.

Zaměřte se na PNK pro případ nežádoucích finančních událostí, které vám nepřejí. Tato naše služba vám je pomůže překonat.

Komu věnujeme myšlenky, tomu věnujeme energii. Mysleme na ty, kteří si to zaslouží.

Na závěr trochu odbočím – můj život je poměrně dlouhý, ale věřím, že nejlepší kapitoly na mé cestě, díky ATT …., čekají na mé prožití a napsání.